سلام دوستان من وقتی در گیم رنجر سرور میسازم دوستام میان داخل بعد که استارت میکنم خودم میرم داخل ولی اونا نمیتونن بیان ولی اونا میتونن تو سرور های دیگه عضو بشن چیکار کنم